Wednesday, October 05, 2005

Kaunseling secara Islam alternatif capai sasaran

Bicara Agama
Utusan Malaysia
Kaunseling secara Islam alternatif capai sasaran
Oleh: ZAMRI MOHAMAD
6 Oktober 2005

ANGGAPAN bahawa kaunseling hanyalah untuk `pesakit mental' telah lapuk dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Satu alasan yang tidak meyakinkan tetapi masih ada stigma yang dikaitkan dengan kaunseling.

Ramai individu dan keluarga mula mendapatkan bantuan profesional dalam menangani trauma kehidupan dalam dunia yang penuh pergolakan.

Dalam dunia yang penuh cabaran dan peluang, kaunseling dapat dijadikan pilihan terbaik untuk individu, pasangan dan keluarga yang mengharapkan peningkatan dalaman dan kesejahteraan hidup.

Dengan tema, Jernih Jiwa, Subur Bangsa: Kaunseling untuk individu di rumah dan di tempat kerja menurut perspektif Islam ke arah kesejahteraan bangsa, Pusat Psikologi Gunaan, Jabatan Psikologi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), menganjurkan Seminar Kebangsaan Psikologi Gunaan pada September 2005.

Seminar yang diadakan di Pusat Aktiviti dan Kebudayaan (CAC) UIAM bertujuan memberi pendedahan dan pendekatan terkini teknik-teknik kaunseling terkini untuk semua lapisan masyarakat, keluarga, tenaga-tenaga kaunselor, kakitangan kerajaan dan swasta dalam pelbagai sektor, meliputi organisasi perkhidmatan awam, pendidikan dan perindustrian di Malaysia.

Seminar ini adalah satu usaha bagi mempertingkatkan dan mengete-ngahkan kaunseling dari perspektif Islam. Usaha ini merupakan sebahagian daripada sumbangan kepada ummah sebagai alternatif terkini dalam meningkatkan kualiti jiwa individu dalam ruang hidup yang dilalui.

Ia dirancang untuk menjadi acara tahunan kepada ahli psikologi Islam dari seluruh dunia bagi menghasilkan pendekatan Islam yang praktikal sebagai penyelesaian menyeluruh bagi jiwa yang kosong.

Matlamat ke arah jiwa yang sihat dan kemajuan serta perkembangan bangsa adalah agenda utama yang direncanakan sebagai hasil melalui pendedahan praktikal kaunseling secara Islam dalam seminar ini.

Amalan, cabaran dan pengalaman kaunselor-kaunselor dalam kaunse-ling diketengahkan sepanjang seminar ini. Tokoh-tokoh terkenal dan berwibawa yang membentangkan kertas kerja ialah Dr. Uthman El-Muhammady dan Profesor Dr. Malik Badri.

Demonstrasi kaunseling berkelompok dan teknik kaunseling serta tayangan video turut diadakan kepada peserta-peserta bengkel.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home