Tuesday, July 19, 2005

Iman, tanggungjawab - Membentuk remaja cemerlang

02/09/2004
REMAJA, antara kepimpinan serta tanggungjawab masa kini dan masa depan adalah empat istilah yang berkait rapat dengan nilai dan agenda yang dijunjung tinggi oleh mereka yang digelar remaja hari ini.
Remaja mewakili peratusan tertinggi penduduk di Malaysia yang membawa kesan besar kepada pembangunan sosial negara.
Membicarakan siapakah remaja, ahli-ahli sains sosial mempunyai pandangan yang berbeza dalam mengkategorikan had umur mereka. Umur remaja dipenuhi dengan tanggungjawab dan kesedaran yang tinggi terhadap kecemerlangan diri, keluarga dan agama.
Di peringkat ini, cabaran dari sudut sikap dan perilaku mereka sering kali dianggap negatif dan memudaratkan. Kesannya, hilang kepercayaan dalam komuniti sehingga mewujudkan jurang antara kedua-dua pihak.
Kenakalan remaja (Juvenile Delinquence) adalah salah satu batu penghalang dalam mendekatkan mereka dengan masyarakat. Ia merujuk kepada aktiviti remaja yang bertentangan dengan norma masyarakat, undang-undang dan agama (Ghafani bin Awang Teh: Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Islam). Hatta apabila seorang remaja malas dalam pelajaran turut dianggap pembawa masalah.
Kehebatan remaja hanya dapat dipupuk dengan nilai-nilai yang ditekankan melalui modul pendidikan Islam. Sehingga ke satu tahap, remaja akan mengalami satu dilema personaliti dan pemikiran yang mendorong kepada tindakan terburu-buru dalam membuat keputusan.
Ia pastinya membawa natijah yang negatif terhadap pelakunya. Lebih malang lagi, kegagalan mengawal nafsu menjadi penggerak kepada tindakan melampau remaja sehingga mana memberi impak buruk kepada masyarakat sekeliling. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al-Jiasi (1976) terdapat empat peringkat nafsu yang mempengaruhi tabiat manusia iaitu:
Nafsu Ammarah: Nafsu yang sentiasa mendorong manusia melakukan kejahatan. Bagi mereka yang berada di peringkat ini tidak merasakan perbezaan antara yang baik dan jahat. Apabila seseorang itu melakukan kejahatan, ia tidak menyesal dan sebaliknya, juga apabila melakukan kebaikan, ia tidak gembira.
Nafsu Lawwamah: Nafsu yang mula menunjukkan kelemahan diri, menilai tabiat masa lampau dan sedia keluar untuk memulakan kehidupan yang positif.
Nafsu Mulhamah: Nafsu yang sudah menerima kebenaran dan keinsafan serta merasa keseronokan membuat kebaikan dan benci kepada kejahatan.
Nafsu Mutmainnah: Nafsu yang mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Nafsu ini berusaha terus untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam dirinya.
Mengawal nafsu dan membawanya dari satu tahap ke tahap lain adalah satu cabaran yang getir untuk dihadapi oleh remaja.
Tanpa kefahaman yang jelas, sokongan motivasi yang bertubi-tubi, remaja akan mempunyai persepsi yang kabur dalam menentukan hala tuju mereka. Pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. adalah pendidikan yang cemerlang dengan mengutamakan intipati keimanan serta kesedaran terhadap tanggungjawab diri selaku khalifah di muka bumi.
Tidak hairanlah di waktu mana peperangan antara Muslim dan kafir Musyrikin Mekah mengambil tempat, remaja Muslim belasan tahun turut dipilih menjadi panglima tentera memimpin kekuatan tentera yang turut disertai oleh para sahabat Rasulullah s.a.w
Inilah nilai penghormatan yang diberi-kan kepada remaja yang berketerampilan serta berkecenderungan ke arah yang lebih baik dalam mendapat cinta agung dari Allah s.w.t. Remaja perlu berjihad dengan memperjuangkan dan memenuhi hak yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada setiap diri insan sebagaimana disebutkan di dalam al Quran yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkat mereka di dataran dan lautan, dan Kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al Isra: ayat 70)
Malang untuk diperkatakan seandainya, kekuatan-kekuatan dalam remaja tidak diketengahkan dan digembleng dengan sebaik mungkin demi kebaikan Islam.
Kekuatan-kekuatan remaja Islam hari ini ialah; kekuatan idea, kekuatan semangat, kekuatan ilmu dan kekuatan jati diri.
Sekiranya keempat-empat kekuatan ini disepadukan, nescaya sejarah kehebatan remaja di zaman Islam terangkat kembali, remaja kita dikagumi dan dihormati dan tiada lagi kebejatan sosial yang memeningkan kepada setiap individu berterusan lagi.
Melalui idea remaja, perencanaan demi perencanaan disusun. Penyelesaian demi penyelesaian ditemui dan persoalan demi persoalan terjawab.
Kekuatan idea sudah menjadi lambang kehidupan remaja hari ini. Mereka digelar sebagai golongan pembaharuan sosial dengan saranan-saranan proaktif dan dinamik sesuai dengan keinginan melihat masyarakat terbina dengan harmoni dan seimbang.
Wajar idea-idea belia dilihat secara serius dan jangan dipandang remeh oleh sesiapa dan seandainya idea-idea yang dilontarkan tersasar ia tidak wajar disambut dengan kata-kata negatif sebaliknya dipimpin dan diperbaiki.
Pepatah Inggeris menyebut, Good idea begin with laugh. Inilah situasi yang dihadapi apabila berhadapan dengan `orang-orang lama' baik dalam apa bidang sekalipun. Segelintir sahaja yang menghargai dan memandang tinggi kekuatan idea golongan belia.
Gandingan idea golongan belia dan veteran adalah satu gabungan cukup ampuh dan bakal menterjemahkan satu hasil yang cukup baik untuk dipusakakan kepada generasi selepas kita.
Dengan erti kata lain, golongan belia bukan sahaja mewarisi malah memperbaiki lagi apa yang telah diwarisinya dengan perubahan yang baik dan seimbang.
Dalam membicarakan soal kekuatan semangat remaja hari ini, ia diibaratkan seperti bahan api yang membakar semangat juang mereka. Di sana sini, mereka secara positif merebut peluang melahirkan sesuatu yang dirasakan mampu baginya.
Baik dalam bidang sains dan teknologi, penulisan, inovasi dan kreatif, seni dan budaya, sukan atau apa sahaja bidang yang wujud, golongan belia menggunakan kekuatan semangat semaksimum yang boleh dengan persaingan dan hasil berkualiti dalam lapangan masing-masing.
Melalui penglibatan di dalam persatuan-persatuan atau sebarang jenis pertubuhan, semangat para belia dididik dan diarah ke satu matlamat yang jelas dan berstrategi. Golongan belia dekad ini meletakan kekuatan ilmu sebagai satu elemen penting dalam membina kecemerlangan diri dan keadaan.
Tanpa ilmu, manusia meraba-raba dalam kegelapan. Tanpa ilmu golongan belia akan mengkritik dengan sandaran emosi bukannya intelektual.
Senario hari ini memperlihatkan golongan remaja gemar mengkritik atas landasan emosi tidak menentu yang kadang-kala memakan diri. Sikap sebegini tidak sahaja merendahkan pandangan masyarakat terhadap potensi mereka malah menggambarkan keperibadian yang tidak berkualiti dalam jiwa remaja.
Kekuatan jati diri seperti mula dipandang mudah oleh golongan remaja hari ini sedangkan inilah kekuatan yang mempertahankan jiwa dan survival masyarakat terdahulu dalam menghadapi ancaman-ancaman luar.
Dengan jati diri yang teguh, budaya merosakkan mudah sahaja dipatahkan dan nilai kreativiti serta kecantikan bahasa, cara hidup dan tradisi yang selaras dengan kehendak agama di-angkat kepada satu tahap yang sukar dinilai.
Malang jika remaja Muslim bersedia untuk mencedok cara hidup Barat yang berbaur unsur-unsur kemusnahan de-ngan terus menerus mengagung-agungkannya sebagai lambang ketamadunan yang hebat.
Tamadun Islam yang dikongsi oleh pedagang-pedagang Arab ke gugusan kepulauan Melayu adalah permata yang bernilai untuk dihargai.
Nilai didikan Islam telah mengangkat pemikiran dan sikap remaja Muslim ke satu kedudukan yang membanggakan berbeza daripada ideologi-ideologi ciptaan manusia yang membinasakan.
Hanya dengan kesedaran dan keinginan untuk berubah, satu corak yang memberi garis baru kepada kehidupan mereka yang bergelar remaja dalam membina garis sempadan antara yang hak dan batil dapat direalisasikan.